TREEM står för The True and Elegant Movement, och är ett märke som producerar handgjorda smycken på ett hållbart vis i Sverige. För företaget är just ekologisk hållbarhet, jämlikhet och rättvisa arbetsvillkor för deras arbetare centrala delar av produktionen av de handgjorda ringarna, halsbanden och armbanden, och är också utmärkande för märket och deras smycken i sig. TREEM grundades som ett svar på den avsaknad av respekt som råder för dessa faktorer inom den industri som de nu verkar i – smyckesindustrin.

Företagets filosofi

Smyckesindustrin är en av de industrier där det är särskilt svårt att spåra varifrån samtliga råvaror av en färdig produkt kommer ifrån. Det kan ofta bero på att råvarorna, mineraler som guld och silver i detta fall, kommer från en mängd olika gruvor och ofta även länder och regioner, där det råder olika lagar och regler kring vad man måste redovisa. I länder eller unioner som importerar dessa råvaror, till exempel Sverige eller EU, räcker lagen ofta inte hela vägen utan det kan räcka med att redovisa varifrån en del av ens råvaror eller beståndsdelar kommer ifrån. Det ger företag chansen att slippa ta ansvar, för ekologisk såväl som social hållbarhet. TREEM startades alltså som ett svar på den här situationen, med en vilja och ambition att röra om i industrin och få både producenter och konsumenter att vakna upp och ta sitt ansvar. TREEM har som mål att leda och inspirera andra smyckes- och modetillverkare, samt affärsvärldens generellt, till att producera ansvars- och meningsfullt.

Designen

Några av nyckelorden för att beskriva TREEMs smyckeslinjer och designs är ”rå elegans”. Målet är att få den som bär smyckena att känna sin inre styrka. Inspirationen till rå elegans kommer dels från den nordiska naturen med sina fjordar, milslånga kuster, skogar och fjällkedjor, och dels från den nordiska mytologin. Thor, åskans gud, är en symbol och inspirationskälla för styrka med en vilja och ambition att skydda världen. Det behovet känner TREEM med, att skydda och förbättra världen genom medmänsklighet, kärlek och genom att ta hand om naturen. Genom att driva ett etiskt hållbart smyckesföretag vill TREEM skapa positiv förändring och stärka design bör smyckena. Läs ner om https://treem.com/