visionweb.se

PPM-frågan

I egenskap av Europas enskilt största ekonomi, spelar Tyskland en viktigt roll för den totala tillväxten i hela euroområdet. Tillväxten i eurozonen står fortfarande och stampar på ganska låga nivåer och regionens återhämtning låter vänta på sig. Även om tillväxten i medlemsländerna trots allt ökar, kvarstår det faktum att den inte ökar tillräckligt mycket för att den europeiska centralbanken (ECB) ska kunna nå sitt inflationsmål på 2 procent. Ekonomiska bedömare tror därför att ECB i december kommer att förlänga sina stimulansåtgärder.

Advisor tillhandahåller PPM- och fondförvaltning

På en så pass skakig börsmarknad som det är i världen i dag, inte minst med tanke på Brexit och det amerikanska presidentvalet, kan det vara skönt att veta att det svenska fondbolaget Advisor står stilla i stormen och till och med kan leverera en avkastning som ligger över genomsnittet på marknaden! Denna fondförvaltare har en lång erfarenhet av fondförvaltning och kompetent personal som hjälper till att säkerställa dina möjligheter att lyckas med ditt fond- och/eller pensionssparande. Genom en strategi som går ut på långsiktighet och flexibilitet kan Advisor hjälpa till med allt inom PPM- och fondförvaltning. Sedan år 2000 har de haft en stark utveckling med en genomsnittlig avkastning på 11 procent per år, vilket kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet som under samma tidsperiod har legat på 7 procent.

Det man bör känna till om snittavkastningen är att en 5 procent högre snittavkastning under en 20-årsperiod ger en fördubbling av kapitalet. Oavsett om du idag har 20 år kvar till din pension, eller mer eller mindre, är det därför viktigt att försöka maximera din fondportföljs tillväxt. Allt du behöver göra för att anlita Advisor att förvalta dina PPM-fonder eller annat fondinnehav, är att bli kund hos dem. Det blir du enklast genom att fylla i ett formulär på företagets webbplats.

Tysklands ekonomi saktar ner

I Tyskland drev den inhemska efterfrågan på tillväxten under årets tredje kvartal, då såväl den offentliga som den privata sektorn spenderade mer pengar än tidigare. Nedkylningen i den tyska ekonomin under sommaren har naturligtvis inte undgått den tyska centralbanken, som dock menar att det rör sig om en tillfällig dipp. Företagen i Tyskland vädrar vårluft och ser ljusare på framtiden än på två år, samtidigt som arbetslösheten i landet har sjunkit till en rekordlåg nivå. Även de tyska investerarna har en god framtidstro.

Under september månad i år upplevde den tyska tillverkningsindustrin en minskad orderingång, då den sjönk 0,6 procent jämfört med augusti. Jämför man med september månad 2015 ökade den istället med 2,6 procent. I ett land som är så pass beroende av sin tillverkningsindustri som Tyskland är, spelar industrins tillväxt en avgörande roll för landets totala tillväxt. Om landets ekonomi ska kunna få upp farten igen är det alltså viktigt att den tillverkande industrin ångar på och driver tillväxten framåt.

Tillväxten i eurozonen

Under första kvartalet 2016 var tillväxten i euroområdet 0,5 procent, men sjönk under årets andra kvartal till 0,3. Tillväxten låg sedan kvar på den nivån även under det tredje kvartalet. Ekonomer spår att tillväxten inom eurozonen kommer behålla ligga kvar på samma nivå även under första hälften av 2017, för att därefter öka något till 0,4 procent.

Det land som har haft genomgående högst tillväxt av medlemsländerna är Nederländerna, som under årets tre första kvartal har legat stabilt på 0,7 procent. Även Tyskland hade en tillväxt på 0,7 procent under första kvartalet men har därefter sjunkit till 0,4 respektive 0,2 procent under andra och tredje kvartalet. Italiens tillväxt har varit svajig och gått från 0,4 procent till noll, och låg under det senaste kvartalet på 0,3 procent.

Italiens tillväxt ökar på nytt

Den italienska ekonomin fortsatte att växa under årets tredje kvartal, efter att ha stagnerat helt under det andra kvartalet. Tillväxten var högre än förväntat och landets bruttonationalprodukt ökade till 0,3 procent under juli till september, vilket översteg den förväntade ökningen på 0,2 procent som flera analytiker hade förutspått. Jämfört med samma kvartal förra året var ökningen av BNP inte mindre än 0,9 procent. Tredje kvartalet i år är första gången på tre år som tillväxten av Italiens BNP motsvara den genomsnittliga tillväxten av BNP i eurozonen. Tittar man istället på landets ekonomiska tillväxt från år till år är den dock näst lägst bland de länder som ingår i eurosamarbetet, endast den lettiska tillväxten är lägre.

Den italienska industrisektorn växte med hela 1,2 procent under juli till september. Detta trots att produktionen minskade med 0,8 procent under september månad, vilket också försämrar utsikterna för en ekonomisk uppgång under resterande del av året. Eftersom den tillverkande sektorn återigen har tappat kraft spår flera bedömare att ekonomin som helhet inte kommer att öka mer för tillfället. En eventuell avmattning i den italienska ekonomin kan också utgöra ett hinder för landets ansträngningar att begränsa statsskulden, vilken är den näst största i hela euroområdet i förhållande till BNP. Regeringen har åtagit sig att under året försöka minska skulden i förhållande till BNP från 132,8 procent till 132,5 procent. Denna målsättning kan med andra ord bli svår att uppnå med en avsvalnad industrisektor.

Italiens tillväxt ökar på nytt

Den italienska ekonomin fortsatte att växa under årets tredje kvartal, efter att ha stagnerat helt under det andra kvartalet. Tillväxten var högre än förväntat och landets bruttonationalprodukt ökade till 0,3 procent under juli till september, vilket översteg den förväntade ökningen på 0,2 procent som flera analytiker hade förutspått. Jämfört med samma kvartal förra året var ökningen av BNP inte mindre än 0,9 procent. Tredje kvartalet i år är första gången på tre år som tillväxten av Italiens BNP motsvara den genomsnittliga tillväxten av BNP i eurozonen. Tittar man istället på landets ekonomiska tillväxt från år till år är den dock näst lägst bland de länder som ingår i eurosamarbetet, endast den lettiska tillväxten är lägre.

Den italienska industrisektorn växte med hela 1,2 procent under juli till september. Detta trots att produktionen minskade med 0,8 procent under september månad, vilket också försämrar utsikterna för en ekonomisk uppgång under resterande del av året. Eftersom den tillverkande sektorn återigen har tappat kraft spår flera bedömare att ekonomin som helhet inte kommer att öka mer för tillfället. En eventuell avmattning i den italienska ekonomin kan också utgöra ett hinder för landets ansträngningar att begränsa statsskulden, vilken är den näst största i hela euroområdet i förhållande till BNP. Regeringen har åtagit sig att under året försöka minska skulden i förhållande till BNP från 132,8 procent till 132,5 procent. Denna målsättning kan med andra ord bli svår att uppnå med en avsvalnad industrisektor.

 

Ljusa framtidsutsikter förmörkas av presidentvalet

Orosmolnen börjar dock hopa sig runt medlemsländerna i euroområdet, med ett Storbritannien som allt mer närmar sig ett faktiskt utträde ur den europeiska unionen och en något oväntad seger i presidentvalet för Donald Trump. Trump har gått till val med löften om att avbryta eller omförhandla USA:s handelsavtal, vilket förstås väcker en del frågor inför framtiden. Chefen för den tyska centralbanken, Jens Weidmann, har efter Trumps valseger uttalat sig om att det råder en uttalad politisk osäkerhet, vilken tynger ner tillväxtutsikterna. Undersökningar har visat att investerarnas framtidsutsikter har grumlats något av resultatet i det amerikanska presidentvalet.

Den 8 december 2016 kommer ECB att sammanträda för att fatta beslut kring huruvida man ska förlänga sitt stimulanspaket fram till mars månad nästa år eller inte. Man förväntas dessutom att presentera färska ekonomiska prognoser som ska sträcka sig fram till år 2019.