Vad är en kranbil?

Om man inte själv arbetar inom byggbranschen eller ofta är i behov av att hyra olika maskiner och lastbilar är det inte helt ovanligt att man inte vet vad en kranbil är. Trots att det idag är väldigt vanligt att behöva ta hjälp av en kranbil i Gävleborg eller annan...

Byggtjänsterna som ingenjörsbyrån hjälper till med

Många lekmän tänker att en ingenjörsbyrå enbart anlitas när ritningar behöver skapas inför en nybyggnation eller tillbyggnation. Men det är en mycket snäv bild av de tjänster som en ingenjörsbyrå kan erbjuda. En byrå presenterar exempelvis att deras huvudsyssla är att...