Stambyten är stora saker att genomföra för de flesta fastighetsägare. Många skjuter det på framtiden, men faktum är att stambyten är förebyggande för att motverka vattenskador och problem relaterade till sådana skador. Stambyten bör göras regelbundet, ta reda på hur gamla stammarna är och vilket material de är gjorda av och vänta inte för länge.

Stambyten bör göras i tid eftersom det är en viktig förebyggande åtgärd för att undvika vattenskador. Vattenskador är ett växande problem och ofta kan det bero på föråldrade stammar. Vattenskador innebär ofta stora skador i ditt hem, undvik detta genom att genomföra stambyten i tid.

Så ofta bör ett stambyte göras

Det är faktiskt svårt att ge ett generellt svar på frågan om hur ofta stambyten bör genomföras eftersom det beror på fler faktorer än bara åldern på stammarna. Materialet och kvalitén på det spelar stor roll. Man kan säga att hur ofta stambyten behöver genomföras beror på hur länge de olika byggdelarna håller. Som exempel håller vattenledningar i gjutjärn 40 till 50 år medan vattenledningar generellt håller 25 till 60 år. Generellt kan man säga att stambyten bör göras ungefär vart fyrtionde till vart femtionde år i ett normalt hus. En del företag rekommenderar att inte vänta längre än 40 år.

En tidsplan bör upprättas för stambyte

När du letar efter ett företag som kan genomföra stambyten bör du titta på hur de lägger upp sin tidsplan. Som du säkert vet är det vanligt med förseningar i byggbranschen. En tidplan bör skapas utifrån de förhållanden som råder i byggnaden. Det så kallade stamläget bör ses över och man bör fråga sig hur mycket material som behövs rivas ut och hur mycket material som behöver byggas upp igen. Inom tidplanen bör man även fråga sig om vatten- och avloppsstammarna ska installeras i samma läge. En annan sak att ta i beaktning när det gäller tidsplan är att det måste få ta lite tid. Stambyten är stora och omfattande ingrepp där väggar och golvs rivs för att sedan byggas upp igen. Stambyten görs dessutom i rum där en renovering ofta tar långt tid där man måste ta hänsyn till tätskikt i våtutrymmen.