Det är viktigt för barnets övergripande utveckling att det finns en balans i allt. Detta gäller även den mängd tid som barnet ägnar åt att leka utomhus. Med detta sagt finns det många fördelar för barn att leka utomhus på lekplatser och i andra liknande miljöer. Genom att göra detta kan de bland annat stärka sin hälsa, utveckla sina sociala förmågor, lära sig att samarbeta bättre med andra barn samt att bli mer självständiga. För att barnen ska kunna göra detta behöver ni dock införskaffa vettiga produkter till er lekplats. Läs vidare för att få tips på sådana!

6 tips på vettiga produkter till er lekplats att investera i

Söker ni produkter till er lekplats? Det finns flera exempel på vettiga sådana som ni med fördel kan investera i är:

 • gungor
 • fjädergungor
 • lekställningar
 • karuseller
 • sandlådor
 • rutschkanor.

Det finns dock många olika produkter att välja bland och det bästa är att erbjuda barnen ett brett urval av sådana att leka med. Just tillgången på ett brett och varierat utbud av gungor och andra leksaker och lekställningar är nämligen A och O.

Vikten av att erbjuda barn möjligheten att leka utomhus

När vi ändå håller på och diskuterar produkter till er lekplats bör vi även diskutera vikten av att investera i sådana. Det är nämligen viktigt att erbjuda barn en tillgång till sådana för att möjliggöra för dem att faktiskt leka utomhus på ett effektivt sätt.

Genom utomhuslek lär sig unga barn att motionera och träna såväl sina kroppar som sina hjärnor. När de leker behöver de trots allt slå på alla sina sinnen och de aktiveras därmed såväl fysiskt som mentalt på lekplatsen. till fördelarna med att erbjuda barn möjligheten att leka på detta sätt hör att barnen då:

 • får möjlighet att motionera på ett vettigt sätt med en medelhög intensitet
 • blir mindre stillasittande och därigenom stärker sin hälsa
 • förbättrar sin kognitiva förmåga
 • blir på bättre humör
 • får möjlighet att utveckla sin finmotorik
 • uppmuntras att utforska och vara kreativa.

Till syvende och sist hjälper lekandet utomhus det yngre barnet att växa upp och bli en välbalanserad, frisk och sund vuxen människa.