Vissa hyresgäster är intresserade av att hyra ett attefallshus utifrån ett hållbarhetstänk. Dessa mindre bostäder anses nämligen vara mer hållbara och klimatsmarta än vad som är fallet med större bostadshus. Därför kan du ha goda möjligheter att hyra ut din attefallare till en klimatsmart hyresgäst. Det finns dessutom många fördelar med att göra detta jämfört med att vara hyresvärd för ett större hyresobjekt. Läs vidare så belyser vi fördelarna lite mer i detalj!

4 fördelar med att hyra ut ett attefallshus som bostad

Det finns flera fördelar med att hyra ut ett attefallshus till en hyresgäst som använder byggnaden som bostad. Till exempel kan du räkna med att:

  • Bostaden blir billigare att inreda. Eftersom dessa små bostadshus är betydligt mindre än en genomsnittlig villa är de också billigare att inreda. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att du vill snåla med inredningen. Du kan istället välja att köpa lite färre möbler men då välja produkter av högre kvalitet.
  • Underhållskostnaderna blir lägre. Ett mindre hyresobjekt kostar också mindre i drift och underhåll. Till exempel behöver du kanske inte ens anlita professionella städare för att städa efter gäster och hålla rent mellan uthyrningarna. Sannolikheten är stor att du klarar av att göra detta helt på egen hand. Dessutom är uppvärmningskostnaderna lägre än för en fullstor fastighet.
  • Antalet dåliga hyresgäster blir färre. En annan stor fördel med att hyra ut just ett attefallshus som bostad är att du slipper hantera lika många dåliga hyresgäster. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket utrymme för hyresgästerna att till exempel rymma en större familj i bostaden. Därmed blir det också mer osannolikt att det hålls ordentliga röjarskivor i den lilla bostaden.
  • Det blir billigare att integrera ny teknik i bostaden. Om du vill göra om den lilla attefallaren till ett smart hem blir detta billigare att göra med tanke på den ringa storleken. Det krävs helt enkelt färre enheter i en sådan bostad än i en större. Det räcker exempelvis ofta gott med en enskild smart högtalare när bostadsytan är så pass begränsad.

Du kan säkert komma på än fler fördelar om du bara tänker till lite grann!