Vad gör en SEO-byrå och vad kan en kund förvänta sig för resultat? Vad innebär SEO och vilket arbete är det egentligen som utförs?

En SEO-byrå hjälper företag att synas på Google

Det grundläggande arbetet som en SEO-byrå genomför kallas för sökmotoroptimering. Det handlar om att göra förändringar på en webbplats på ett sätt som gör att Google ”tycker om” sidan bättre. Med andra ord att få Google att premiera just den sidan, före dess konkurrenter, inför att sidorna ska rankas vid ett sökresultat. Ett företag som säljer amerikanskt godis skulle exempelvis vilja ligga etta på ”Amerikanskt godis”. I detta fall har de lyckats väl med sin sökmotoroptimering. Oavsett vilket SEO-byrå som anlitas är det alltså deras uppgift att hjälpa kunden till bättre placeringar på Google – att bli mer synlig.

”Alla” klickar på de tre första

Att säga att alla klickar på de tre första sökresultaten är felaktigt – men det stämmer nästan. Det finns studier som visar att ca 40 % av alla sökningar innebär att första placeringen på Google blir besökt. Men vad innebär det för en E-handlare?

Om det är i genomsnitt 1000 personer som söker på ”randig slips” varje månad så kan den butik som ligger etta på Google räkna med att ca 400 av dessa kommer att besöka E-butiken, varje månad. Detta enbart på grund av just det sökordet.

Från sökordsanalys till uppföljning

En SEO-byrå jobbar generellt utifrån ett schematiskt arbetssätt. Det kan exempelvis se ut som följande:

 • Dagsläge
  En analys sker av kundens positioner på Google idag samt hur stor trafik som når företagets hemsida via Google. Det är härifrån som sedan förbättringar ska ske.
 • SEO-analys
  Dessutom genomförs en analys av webbplatsen för att tydligare kunna göra en plan över kommande SEO-arbete. Det kan handla om allt från inställningar och html-koder till texter och bilder.
 • Genomförande och tidsplanering
  När analys har genomförts kan en planering ske som visar vilket SEO-arbete som behöver genomföras och inom vilken tidsram detta förväntas ske. Här finns även en arbetsfördelning som visar vad SEO-byrå, kunden eller extern aktör ska genomföra inom detta arbete.
 • Analys av nya positioner och trafik
  Löpande ska sedan analys ske hur de förbättrade åtgärderna har resulterat i bättre positioner på Google samt mer trafik till webbplatsen. Utifrån det genomförs ny planering och genomförandeplan osv.