Tonalitet brukar ofta förknippas med ”röstläge” och hur en människa uppfattas gällande ordval och språkbruk. Men begreppet används även inom marknadsföring. Även ett varumärke har en viss tonalitet.

Vad är tonalitet?

Tonalitet förklarar hur en text förväntas uppfattas. Exempelvis är det stor skillnad på en formell juridisk text och texten i en serietidning. Dessa texter har helt olika mål. Det är textens ”personlighet” kan man enkelt säga.

På samma sätt som texter och personer har en viss tonalitet så gäller detta även varumärken och företag. Flera stora varumärken jobbar därför metodiskt och genomtänkt på att skapa en viss tonalitet och uppfattas på ett specifikt sätt av sina kunder. Hur upplevs ditt favoritmärke?

  • Äventyrligt
  • Familjärt
  • Trevligt
  • Starkt
  • Muskulärt

Ett exempel visar detta ganska tydligt. Om en person köper en skjorta från Nike kommer denna skjorta att ”förmedla” sport, rörelse och aktivitet. Därefter byter personen till en skjorta från Ralph Lauren. Vad kommer denna skjorta att förmedla? De kan vara mycket lika varandra i form och färg. Men märket ger en helt annan känsla till omgivningen. Det är få som förknippar Ralph Lauren med samma sportig känsla som Nike.

En bit – av flera

Vad är det som avgör hur en kund uppfattar ett företag eller varumärke? Det är en helhet av flera punkter och som företag är det viktigt att se på denna helhet. Exempelvis:

  • Kundservice
  • Grafisk profil
  • Tonalitet
  • Samband och kontext
  • Produktens funktion

Tonalitet är därmed en viktig pusselbit – av flera – för att uppfattas på ett önskvärt sätt av kunderna.

Målgrupp och mål

Ett första steg är alltså att definiera målgrupp och hur företaget önskar att varumärket ska uppfattas. Då detta är grunden för kommande marknadsföring bör extra tid läggas på att definiera varumärket. Ett vanligt misstag är att se på andra varumärken och att sedan försöka ”kopiera” deras idé. Men generellt är det bättre att skapa en unik inriktning. Det blir lättare för kunderna att särskilja detta varumärke mot andra och det blir även en konkurrensfördel.

Därefter är det viktigt att varumärkets tonalitet går igenom i all marknadsföring. Det kan inte vara humoristiskt och roligt i reklamen och sedan stelt i butiken. Det handlar hela tiden om att skapa en helhetskänsla som gör att kunderna förknippar varumärket med specifika känslor eller egenskaper.