När det är dags att skaffa försäkring till bilen är det alltid bra att jämföra bilförsäkringar från olika försäkringsbolag. Olika bolag tar nämligen hänsyn till olika faktorer, vilket de därigenom baserar premie och ersättning på. Vad som passar för just dig kan därför skilja sig åt från vad som passar för en annan. Därför är behovet av information stort för den som jämför bilförsäkringar.

Olika nivåer av bilförsäkring

Så, vad bör man då ha koll på när man ska avgöra vilken försäkring som passar bäst till sin bil? Till att börja med är det viktigt att förstå skillnaderna mellan de tre vanligaste bilförsäkringarna som de flesta försäkringsbolag erbjuder. Dessa är följande:

  • Trafikförsäkring
  • Halvförsäkring
  • Helförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den billigaste bilförsäkringen som försäkringsbolagen erbjuder. Vid olycka ersätter trafikförsäkringen skador på förare, passagerare eller andra personer som kan ha drabbats. Den ersätter också kostnader för skador på andra bilar än den egna. Trafikförsäkringen ersätter emellertid inte skador på det egna fordonet eller egendom som funnits inuti detta. Som ägare av bil i Sverige måste man ha minst trafikförsäkring.

Halvförsäkring

Förutom det som trafikförsäkringen täcker så ersätter en halvförsäkring dessutom vissa skador på det egna fordonet. Dessa innefattar exempelvis skador som uppkommit genom stöld eller brand. I halvförsäkringen ingår också räddningsförsäkring. Det innebär att om fordonet skadats eller blivit stulen betalar försäkringen kostnader för att transportera alla passagerare hem.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest heltäckande försäkringen man kan ha för sin bil. Utöver det som en halvförsäkring täcker så ersätter helförsäkringen dessutom för så kallad vagnskada. Vagnskadeförsäkringen ersätter också skador som uppkommit i samband med olycka och genom skadegörelse. Med olycka räknas också sådant som ifall bilen skulle råka köras i diket. Helförsäkringen täcker inte skador som uppkommit på grund av rost eller konstruktionsfel.

Så kan du jämföra bilförsäkringar

Försäkringsbolag tar olika mycket hänsyn till olika faktorer (förarens ålder, bilmodell, geografiskt område m.m.) när de bestämmer premien för de olika försäkringarna. Den försäkring som passar för en person beror alltså på ett flertal individuella faktorer, och kan skilja sig åt från vad som passar för en annan. Det är därför en god idé att jämföra bilförsäkringar mellan olika bolag. Även sådant som självrisk kan skilja sig åt mellan olika bolag, där en högre självrisk innebär en lägre premie.