Att tilltala den som passerar och att nå fram genom bruset är en konst. Det finns yrkeskårer som endast jobbar med att formulera budskap på ett sätt som gör att fotgängare tittar en extra gång när de är i närheten. Denna konst förutsätter dock att man har en skylt som går i linje med budskapet. Trottoarpratare och gatupratare är namn på denna typ av skyltar. De kommer i en rad olika stilar och kan i viss utsträckning anpassas för att man skall få den effekt som önskas. Inom all typ av marknadsföring finns ett intresse för design som avviker från mängden. Det finns åtskilliga skyltar och reklambudskap på offentliga platser. Effekten av detta har blivit att människor snabbt filtrerar bort merparten av dessa. En skylt eller ett budskap som avviker från normen kan vara det som krävs för att man skall haja till och fundera över vad som står.

Ett undantag från regeln, och som talar till fördel för trottoarpratare är att man tenderar att hålla sig uppmärksam på budskap man är intresserad av. Att kunna rikta budskapet till publiken är avgörande för effekten som uppnås.

Metall, stål eller griffeltavlor

Beroende på var och hur man använder sin trottoarpratare kan det lämpa sig olika bra med olika stil. Gäller det restauranger och menyinformation är en griffeltavla klassisk. Kanske för att man förväntar sig att allting skall vara fräscht och planerat för stunden. En laminerad information kan ge känslan av att man går i gamla hjulspår och att det inte finns någonting unikt eller nytt att hitta i restaurangen. En griffeltavla har också funktionen att man snabbt och utan förkunskap kan byta ut budskapet! Det finns en rad trottoarpratare som är i form av griffeltavlor. Valet av storlek och form är upp till kunden att välja.

Önskar företaget å andra sidan ha en elegant och vacker trottoarpratare finns antika formspråk. Smidda dekorationer och elegant design är i fokus för dessa. Det finns ingen bransch som har patent på någon av de skyltalternativ som finns att tillgå. Det är helt och hållet upp till var och en att välja de trottoarpratare man tror har bäst effekt. Naturligtvis bör man i synnerhet titta på hållfastheten i och med att man kommer att ha dessa skyltar ute mer eller mindre för jämnan. Budskap, hållfasthet och design är riktlinjer som kan vara bra att ha med sig.