Private banking får dina pengar att växa

För att förvalta kapital krävs erfarenhet och kompetens. Anlita en rådgivare inom private banking för att ta hand om din värdepappershandel och ränteförvaltning.

Många anlitar företag som är specialiserade inom private banking för att få hjälp med värdepappershandel. Du som är intresserad av att handla med värdepapper, aktier, aktierelaterade instrument eller derivat bör kika in de tjänster som är särskilt utvecklade för att möta just dina behov. Om du vill sköta dina investeringar själv så finns det tjänster där du kan följa utvecklingen i realtid och själv fatta beslut. Du kan även via dessa tjänster ta fram saker som portföljrapporter eller deklarationsunderlag. Om du önskar ha en personlig aktiemäklare så finns det sådana tjänster inom private banking. Då får du en börsexpert som tar hand om eller hjälper dig med dina investeringsbeslut. Om du gillar att syssla med trading så kan ett DMA-system komma väl till pass. Där kan du som kund följa händelseutvecklingen på världens börser och lägga in beställningar när du vill tradea. Du kan handla på utländska börser och framförallt på världens viktigaste marknad, den amerikanska. Om du behöver belåna värdepapper så är det möjligt med så kallad värdepapperskredit. Du betalar inga avgifter men du betalar ränta när du väljer att utnyttja krediten.

Ränteförvaltning

Ett annat område där det är populärt med private banking är ränteförvaltning. Du som är intresserad av att handla med räntebärande värdepapper, framförallt företagsobligationer, hittar ett stort utbud. När du investerar direkt i företagsobligationer så kommer vissa garantier med. Ibland kan även obligationer vara säkerställda genom att den så kallade emittenten har gjort en inteckning i omsättningsbara tillgångar och därför har säkerställt att kuponger och lånebelopp kan betalas ut. Eftersom emittenten är så viktig när det gäller att fullfölja åtaganden mot investerarna så bör emittenten vara i fokus hos de rådgivare inom private banking som är seriösa. Det gäller att ständigt vara uppdaterad. Rådgivare inom private banking håller sig uppdaterade genom företagspresentationer och genom ett stort nätverk inom emissionsarrangörer och traders. Det som allt handlar om är den där balansen mellan risk och avkastning. För att hitta denna balans är erfarenhet och kompetens inom sin expertis centralt. När du anlitar en rådgivare inom private banking för att ta han om din ränteförvaltning så kan du lita på att du får detta.