Lagar och regler för kamerabevakning

Sedan augusti 2018 gäller kamerabevakningslagen för dig som kamerabevakar ditt hem eller företag. Du som kamerabevakar hanterar i grund och botten personuppgifter och är därför skyldig att följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det innebär att du måste väga dina intressen mot enskilda personers rätt till personlig integritet innan du installerar kamerabevakning.

Kamerabevakning är ett effektivt sätt att förebygga inbrott eller skadegörelse. Många förtagare installerar kamerabevakning i sina lokaler för att öka säkerheten och arbeta preventivt för att undvika kostnader förknippade med stölder. Många privatpersoner installerar kamerabevakning i sina hem eller sommarstugor för att förebygga inbrott. Inbrott är oerhört vanligt och en kamera skrämmer en stor del av inbrottstjuvarna. Men innan du sätter upp en kamera finns det lite att tänka på gällande lagar och regler. I grund och botten är det olika intressen och behov som ska vägas för varandra och ha stöd i lagen innan kamerabevakning installeras. En annan skillnad mot tidigare är kamerabevakning måste kombineras med information om att det finns bevakning på platsen.

Behöver jag tillstånd för kamerabevakning?

Generellt kan man säga att du som privatperson inte behöver tillstånd för att kamerabevaka. Om du kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde så behövs i regel tillstånd. Den nya kamerabevakningslagen innebar i princip att färre personer behöver söka tillstånd för kamerabevakning med att personer som utför kamerabevakning måste följa dataskyddsförordningen. Eftersom ni enligt lagen hanterar personuppgifter så måste ni bevisa att ni har stöd i lagen för att göra detta. Det finns olika stöd i lagen som ni kan luta er på men det vanligaste när det gäller kamerabevakning kallas intresseavvägning. Det innebär att ni måste göra en intresseavvägning mellan ditt eller ditt företags intresse och behov att kamerabevaka och personer rätt till personlig integritet. Ni bör dokumentera skriftligt hur ni gjort denna avvägning och varför ni anser er ha rätt att kamerabevaka. Enligt lagen får ni inte kränka den enskildes personliga integritet genom er kamerabevakning. Ett så kallat intresse eller behov för en privat person eller ett företag som vill utföra kamerabevakning med stöd i lagen kan vara att förebygga och utreda brott. Men detta intresse måste då väga tyngre än enskilda personers rätt till personlig integritet.