Varje företag har ett behov av vatten. Gärna kolsyrat eller väl kylt. Detta har blivit någonting man kan förvänta sig i varje mötesrum eller kontorslokal. Frågan är hur man skall gå till väga för att kunna erbjuda kolsyrat rent vatten till törstiga kunder, medarbetare, besökare och gäster. Att hålla med en egen kyl för engångsflaskor är inte ovanligt. Man kan också många gånger se hur vattendunkar transporteras för att sedan genomgå processen av kylning och få kolsyra tillsatt. Resultatet är förvisso bra, men det kommer med en kostnad. Dels i fråga om vattnet, hanteringen, transporterna och bortforsling av behållare. Ett alternativ är att själv införskaffa en vattenanläggning som kan förädla vattnet som redan finns i kranen.

Bättre än kranvatten

Att man kan dricka vattnet i kranen är en ynnest! I flertalet länder är så inte fallet. Att då behöva beställa hem vatten i dunkar är att gå över ån efter vatten. En egen kolsyreanläggning kan effektivt kolsyra det vatten som annars finns i kallvattenkranen. Vattnet är dock inte alltid fullt så gott och svalkande som man hade kunnat önska. Detta har erfarits både på kontor och i hemmiljö. Det är mycket stor skillnad mellan vattnet i en kran jämfört med en annan. För att nå upp till den kvalitet som finns i vattnet man beställer till företaget krävs en förädlingsprocess. Detta kan enkelt göras via filtrering och kylning.

Här finns bra system för att kunna erbjuda besökare kolsyrat rent vatten utan dyra transporter och onödig plast!

Att filtrera vattnet i kranen är inte någonting nytt. Det finns många exempel på filter man kan montera in i hushållets vattenledning för att vattnet skall bli renare och smaka bättre. Detta i kombination med effektiv kylning gör att man kan få en mycket hög kvalitetsnivå värdig restauranger, mötesrum eller varför inte i hemmet? Företaget som ligger bakom det system som finns länkat till i denna text har utformat en rad olika tappkranar och behållare för att man skall kunna presentera såväl vatten som anläggning på ett intressant vis. För miljön innebär det att man minimerar förekomsten av plastförpackningar och helt kan släppa frågan om transporter vilka annars kan ha viss inverkan på utsläpp. Själva använder de solceller till sin kolsyreanläggning vilket gör att verksamheten kan stoltsera med att vara hållbart rakt igenom! Det är många företag som har fått upp ögonen för de besparingar och den förenkling det innebär att ha kolsyrat rent vatten utan behov av transporter.