En lärarvikarie som hyrs ut via ett bemanningsföretag kan snabbt komma in på en ny arbetsplats. I denna roll hyrs du nämligen ut för att täcka upp i händelse av en tillfällig vakans eller då en lärare blir sjuk. Detta är ett direktspår in i den pedagogiska verksamheten som kan hjälpa dig att få in en betydelsefull fot i arbetslivet och hos arbetsgivaren. Den erfarenhet som du samlar på dig under ditt vikariat kan du senare spinna vidare på för att ta nästa steg i din karriär.

Generellt sett har du möjlighet att själv välja vilken årskurs du önskar arbeta i. Du kan arbeta som lärarvikarie i förskoleklass eller i gymnasiet, eller i alla årskurser däremellan. Den främsta arbetsuppgiften som du har under ditt vikariat är att undervisa samt att planera själva undervisningen. Detta gäller alldeles oavsett vilken årskurs du undervisar i.

Det finns dock vissa skillnader i arbetet beroende på vilken årskurs du arbetar i. Till exempel kommer du vanligtvis få undervisa i flertalet olika ämnen för en och samma klass om du undervisar på grundskolenivå. I högstadiet eller gymnasiet används istället ämneslärare och då undervisar du istället i det/de ämne(n) som du har rätt kompetens för. Även här kan det dock röra sig om flera olika ämnen, såsom samhällskunskap och svenska eller naturvetenskap och matematik.

Även inom vuxenutbildningen kan du vikariera som lärare. Oavsett årskurs ingår det även i ditt arbete att dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt vilka arbetsuppgifter de utför.

Detta krävs för att arbeta som lärarvikarie via ett bemanningsföretag

Många lärare väljer att arbeta på vikariat genom att hyras ut av ett bemanningsbolag. Detta har främst att göra med den marknadsmässiga lönen och den mer rimliga arbetsbelastningen.

Vill du kunna arbeta som lärarvikarie via ett bemanningsföretag? I sådana fall bör du uppfylla följande kriterier:

  • Ha en relevant utbildning från en högskola eller ett universitet. Alternativt kan det hjälpa om du istället har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
  • Om du har tillskansat dig din erfarenhet eller din utbildning i ett annat land behöver denna valideras.
  • En lärarlegitimation är inte ett absolut krav för att du ska kunna arbeta som lärarvikarie.