Det finns flera olika lösningar för att få bort fukt, lukt och mögel från en krypgrund. Vilken metod som är bäst beror delvis på problemets omfattning och man ska jobba proaktivt eller aktivt. Ett exempel är att man använder ozon. Ozon används främst för att få bort lukt och mögel i krypgrund. Vid stora fuktproblem används andra metoder. De produkter som nämns nedan är exempel från en butik i Stenungsund – men finns i stora delar av landet.

Ozon – Så fungerar det

Ozon förknippas främst med ozonlagret som skyddar oss mot solens starka strålning. Men ozon finns även på markytan och fungerar här som ”rengöringsmedel”. Men till skillnad mot kemiskt framställda medel så är detta helt naturligt. Ozon i rymden skapar ett skyddade skikt mot strålning medan ozon på marken reagerar med föroreningar. Detta sker genom att den tredje syreatomen i ämnet ozon är instabilt. Det innebär att den ”försöker bryta sig loss” och reagera med andra ämnen. Detta sker när föroreningar kommer i kontakt med ozonet varpå alltså en syreatom reagerar med denna förorening varpå den oxideras. Ämnet kan användas för att få bort lukt och mögel – däremot inte som avfuktare. Vid avfuktning bör speciella maskiner för detta istället användas.

Avfuktare – För att bekämpa fukt

Är det istället fukt ska en avfuktare för krypgrunder användas. Ett exempel är ”Trygghetsvakt Krypgrund” som säljs av en återförsäljare i Stenungsund. Detta är ett miljövänligt alternativ som arbetar proaktivt för att därigenom minimera risken att en krypgrund eller torpargrund ska få fuktproblem. Man måste alltså skilja på proaktiv åtgärd och aktiv åtgärd när det kommer till avfuktning av krypgrunder. Allt för många agerar i efterhand men får då lägga större summor och renoveringar för att återställa problemet. Det kan därmed vara bättre att jobba proaktivt. Vid aktiv avfuktning av en krypgrund kan en krypgrundsavfuktare användas.

Så minskar du risken för fuktproblem

  • Ha proaktiv fuktbekämpning
    Använd avfuktare som hela tiden arbetar med att få bort fukt och mögel i krypgrunder. Var noga med att kontrollera att modellen är tillverkad för just detta ändamål.
  • Dränera kring huset
    Största orsaken till att fukt uppstår i krypgrunden är att fukt och väta leds in dit från närliggande mark. Genom att dränera leds vätan bort från husgrunden. Däremot är detta ett kostsamt ingrepp som många drar sig för på mindre sommarstugor och torp. På villor är det ”ett måste”.
  • Skydda krypgrunden
    Skydda grunden med åldersbeständig skyddsplast. Välj rätt plast!

Informationen är utvald fakta från en återförsäljare i Stenungsund. Uppsök en lokal återförsäljare av dessa produkter vid problem med fukt.