Att separera när man har gemensamma barn är oftast inget enkelt beslut. I vissa fall är det dock oundvikligt och kan man som föräldrar samsas om ett arrangemang som passar för båda parter inklusive barnen är det såklart det allra bästa.

Det är långt ifrån alla föräldrar som lyckas med detta, det är vanligt med konflikter som i värsta fall går så långt att man behöver ge sig in i en vårdnadstvist. Då är det alltså rätten som avgör vad som är bäst för barnen och i dom allra flesta lägen förblir vårdnaden gemensam även efter en separation. För att ansöka om ensam vårdnad behöver man giltiga skäl för att det ska gå igenom och det är inte så enkelt som man kan tro.

Så säger lagen

Enligt svensk lag har alla barn rätt till båda föräldrarna och gemensam vårdnad efter en separation är alltid utgångsläget. För ensam vårdnad krävs mer eller mindre att barnet far illa hos den ena föräldern, vilket kan vara om till exempel våld eller missbruk förekommer. Även psykisk ohälsa som gör att föräldern inte anses kunna ge en trygg och bra uppväxt kan vara ett giltigt skäl. Har man separerat och tycker sig ha rätt till ensam vårdnad för att man blivit sviken eller bedragen har man alltså fel.

Vid konflikter

Det är inte ovanligt att det uppstå konflikter i samband med en separation. Att inte få träffa sina barn varje dag är såklart oerhört jobbigt och påfrestande och det kan vara svårt att komma fram till något själv. Vid samarbetssvårigheter mellan föräldrar rekommenderas samtalshjälp hos kommunen, för att reda ut problem som man inte klarar av på egen hand. Att få någon annans syn på det hela kan hjälpa många att förstå att det är faktiskt är barnens bästa som står i fokus och inte föräldrarnas.

Vårdnadstvist är sista utvägen

Kan man trots samtalshjälp fortfarande inte komma överens kan man behöva ta det så långt som till en vårdnadstvist. Detta är givetvis något man bör försöka undvika med det är inte alltid möjligt. Få hjälp i en vårdnadstvist av en jurist eller advokat som kan föra ens talan i rätten, och det är helt enkelt lagen som avgör om vårdnaden ska förbi gemensam eller om den ena föräldern ska få ensam vårdnad.