Om du funderar på att sälja ett företag eller verksamhet är det en bra idé att använda dig av och anlita en företagsförmedlare. Företagsförmedlare i Malmö är experter på stadens marknad och har all kunskap och kompetens som krävs för att hjälpa dig att få ut det mesta av din försäljning. Här finns information om företagsförmedling i Skåne och vad man bör fundera över.

Malmö ur ett företagsperspektiv

Det utmärkande för Malmö är att stora delar av stadens kontorslokaler och byggnader är miljöcertifierade. Staden har sedan en tid tillbaka haft hållbarhet i fokus när förtätningar har skett eller nya lokaler byggts. I Malmö byggs nu också den första byggnaden i hela Norden som är hälsocertifierad. När Malmö stad växer har det blivit allt viktigare för företag och butiker att profilera sig och sticka ut ur mängden. Malmö är särskilt populärt för företag, butiker och andra verksamheter på grund av sina välutvecklade kommunikationer. Särskilt populärt har Malmö blivit för företag inom lager, logistik och transport. Malmö har nämligen två flygplatser, hamn, järnväg och Europaväg 6. Dessa förbindelser sätter Malmö i direktkontakt med Norden och övriga Europa.

Att tänka på vid företagsförsäljning i Skåne

Varje år byter flera företag ägare i Malmö. En del företagare behöver sälja av ekonomiska skäl, andra vill sälja sitt företag för att byta spår i livet och prova på något nytt. En del äger flera företag och känner till sist att fokus behöver koncentreras till ett av sina företag, och väljer då att sälja resterande företag. Många tror ofta att företag enbart säljs av ekonomiska skäl, men så behöver alltså inte vara fallet. Det finns dock några saker att tänka på när du säljer ditt företag.

När du ska sälja ditt företag behöver du nå en lösning för hur du ska göra med eventuell personal. Om din personal till exempel har fasta anställningar så följer dessa med vid försäljningen. Du som säljare är då skyldig att förhandla med facket om din personal är fackligt anslutna. Även om ett skriftligt avtal inte är ett måste, så är det att rekommendera framför ett muntligt avtal. Framför allt på grund av att det ofta rör sig om väldigt många parametrar och faktorer som försäljningens olika parter vill ska finnas med i avtalet.