Microsoft Excel är ett program med vilket du kan manipulera, hantera och analysera data. Programmet hjälper dig vid beslutsfattandet och kan skapa effektivitetsvinster åt ditt företag, vilka kommer att ha en direkt inverkan på företagets resultat. Oavsett om du använder programmet i din verksamhet eller för att hantera din personliga databas och dina utgifter, kommer Excel att ge dig de rätta verktygen för att du ska ha goda möjligheter att tillgodose alla dina behov. Genom att genomgå en excelutbildning kan du dra nytta av programmets alla fördelar, vilka är många och varierande:

Enkla och effektiva jämförelser

Med de kraftfulla analysverktyg som ingår i Excel har du förmågan att analysera stora mängder data, vilket gör det möjligt att upptäcka trender och mönster som i slutändan kommer att påverka ditt beslut. Med Excels graffunktioner kan du sammanfatta dina data och öka din förmåga att organisera och strukturera data.

Kraftfulla analyser av större datamängder

De uppdateringar av Excel som har gjort på senare tid kommer att öka din förmåga att analysera stora mängder data. Med kraftfull filtrering, sortering och ett användbart sökverktyg kan du snabbt och enkelt begränsa dig till de kriterier som kommer att hjälpa till vid beslutsfattandet. Genom att kombinera dessa verktyg med tabeller, pivottabeller och diagram, kan du snabbt finna den information som du vill komma åt även om kalkylbladet består av hundratusentals rader. Excel är dessutom skalbart och kan användas såväl på den lite äldre hemdatorn som på den nya, kraftiga jobbdatorn.

Arbeta tillsammans med kollegor och andra personer

Tack vare Excels webbapp kan du nu arbeta i ett kalkylblad tillsammans med andra användare, på en och samma gång. Att kunna arbeta tillsammans med andra ökar din förmåga att effektivisera arbetsprocesser, samtidigt som det är möjligt att brainstorma med stora datamängder. Med samarbetsverktygen kan du få ut det mesta av de delningsfunktioner som är inbyggda i Excel. Som grädde på moset är Excels kalkylblad webbaserade, vilket innebär att du kan samarbeta var du än befinner dig. Detta lämpar sig naturligtvis särskilt bra för affärsmän och säljare som ofta är på språng.

Appar för mobila enheter

Eftersom du kan få tillgång till dina kalkylblad på din surfplatta eller smartphone, kan du nu ta med dig kalkylbladen ut till kund eller till ett möte, utan att behöva ta med din bärbara dator. Med hjälp av dessa mobila enheter kan du dessutom redigera data och uppdatera kalkylbladen, för att sedan visa kalkylbladen direkt på din mobil eller surfplatta.