Inte ens de skickligaste deltagarna i en paneldiskussion kan rädda upp det kaos som en dålig moderator orsakar. Å andra sidan kan den senare personen i bästa fall skina i sin roll och få ut det bästa ur de olika deltagarna. Därför är det viktigt att denne besitter vissa egenskaper – vilka dessa är beskriver vi är!

Detta krävs för att bli en skicklig moderator

Vissa hävdar att en duktig moderator behöver vara lite som en välvillig diktator – hård men rättvis. Några av de egenskaper som brukar nämnas är att personen ifråga bör göra sin research om de olika deltagarna i panelen, vara i det närmaste tyst och mestadels hålla sig i bakgrunden. Men detta med tystheten behöver inte nödvändigtvis vara en god egenskap. I själva verket behöver personen snarare kunna avbryta vid behov men göra detta på ett vänligt sätt.

För att sammanfatta de olika egenskaper som personen bör ha innefattar dessa:

  • nyfikenheten att hitta något nytt
  • förmågan att ge kontext
  • kunna sammanfatta tankar och idéer
  • tendera att ställa öppna frågor
  • våga avbryta på ett vänligt sätt
  • uppmuntra deltagarna i panelen att kommentera varandras resonemang
  • be publiken om reaktioner eller frågor.

Dessutom är det upp till den person som är moderator att hålla paneldiskussionen i schack. Personen ifråga måste se till så att inte diskussionen spårar ur. Han eller hon behöver också hinta för deltagarna och publiken vilka regler som gäller och hålla diskussionerna på en bra nivå.

Personen måste våga avbryta deltagarna på ett vänligt sätt

Avslutningsvis tänkte vi djupdyka i en av punkterna nedan, närmare bestämt det här med att avbryta på ett vänligt sätt. Det finns nämligen inget mer frustrerande än en deltagare i en paneldiskussion som inleder en lång monolog. Detta gäller oavsett om monologen är relevant för diskussionen eller ej. De övriga deltagarna såväl som publiken väntar då ängsligt på att utläggningen ska avbrytas. Därför måste den person som leder diskussionen våga göra just detta – det är en viktig del av jobbet!

Det hela bör dock göras på ett vänligt sätt. Till exempel kan personen ta något av det som just sagts och be en annan deltagare i paneldiskussionen om en kommentar kring detta.