Byggtjänsterna som ingenjörsbyrån hjälper till med

Många lekmän tänker att en ingenjörsbyrå enbart anlitas när ritningar behöver skapas inför en nybyggnation eller tillbyggnation. Men det är en mycket snäv bild av de tjänster som en ingenjörsbyrå kan erbjuda. En byrå presenterar exempelvis att deras huvudsyssla är att vara kontrollansvarig i Stockholm och detta mot olika bostadsrättsföreningar. Men utöver det finns även andra byggnadstekniska tjänster.

Bygglovsritningar

Vid nybyggnationer krävs generellt bygglov från den kommun man är skriven i. Detta om byggnationen ska ske inom detaljplanerat område. Men det är inte bara nybyggnationer som kräver dessa ansökningar utan det kan även gälla olika större ombyggnationer. Detta exempelvis om byggnaden ska få ett annat syfte än vad som angetts i detaljplanen.

På kontrollansvarigstockholm.net nämns att ingenjörsbyråer inriktade mot konstruktion och ritningar ofta anlitas vid behov av bygglovsritningar. Detta eftersom man ökar chansen rejält att ritningarna blir korrekta och att man därmed snabbare kan få dem godkända.

Kontrollansvarig

I Plan- och bygglagen (2010:900) framgår det att det generellt behövs en certifierad kontrollansvarig i de fall det behövs bygglov. Detta för att allt ska ske korrekt och att man därmed följer olika miljö och byggnadslagar. En kontrollansvarig bör kontaktas mycket tidigt inom projektets löptid eftersom små felsteg i början kan göra att hela projektet kan behöva backa för att korrigera dessa. En kontrollansvarig tar bland annat ansvar för projektstöd, kontrollplan, är med på byggarbetsplatsen och bevakar kontrollplanen samt dokumenterar projektet.

Besiktningar

Ett exempel på besiktning som kan utföras är överlåtelsebesiktning. Det är viktigt att denna genomförs grundligt så att även eventuella småfel hittas. Därmed skapas en trygghet både för säljaren och för köparen att bostaden verkligen är i det skick som man anger vid försäljning.

Kom ihåg att anlita ett lokalt företag. En kontrollansvarig i Stockholm kan exempelvis välja att enbart vända sig mot kunder där kontakt behöver ske med Stockholm Stad eller dess gällande kommun. Detta eftersom man är insatt hur de olika processerna löper på lokal nivå.

Exemplen är tagna från Svea Ingenjörsbyrå. En byrå som har inriktning mot att vara kontrollansvarig i Stockholm och dess omnejd. Det är detta som är deras huvudinriktning men de som tittar på hemsidan hittar även andra tjänster som erbjuds så som just bygglovsritningar, besiktningar, byggrådgivning och olika slags konstruktionsritningar.