Har du tankar på att starta ett eget företag inom catering och smörgåstårtor? Kom ihåg att kontrollera vilka tillstånd som krävs. Det gäller oavsett vad du jobbar med så länge som livsmedel hanteras. All information hittas på Livsmedelsverket.se. Här är några exempel:

Registrera hos kontrollmyndighet

Börja med att kontakta miljökontoret i Stockholm. Det är denna myndighet som har kontroll på alla företag som hanterar livsmedel vid regelbunden försäljning. Det är även de som inspekterar de lokaler som du kommer utföra arbetet i. När det kommer till livsmedel finns nämligen en rad regler att förhålla sig till. Detta så att inte bakterier kommer för nära livsmedlen. Anmäl till Stockholms kommun och påbörja verksamhet. Det är i ett senare skede som sedan tillsynen sker. I anmälan ska det framgå verksamhet art. Är det exempelvis enbart smörgåstårta som ska tillverkas eller kommer även servering ske i lokalerna? Det är en fundamental skillnad eftersom en lokal där gäster ska finnas har andra regler än om enbart catering och därmed tillverkning av smörgåstårtor ska ske. Om uteservering önskas krävs ett ytterligare tillstånd. Detta alltså utöver om man vill ha servering inomhus.

Skatteverket – Bolagsverket

När ett företag registreras nämns verksamheten. Här är det fördelaktigt att vara bred. Skrivs exempelvis att tillverkning och försäljning av smörgåstårta inom Stockholm kommer att ske kan detta behöva ändras om andra maträtter även börjar säljas. Då är det bättre att vara bred från början och bara nämna catering. I de flesta fall finns inget behov av att nämna Stockholm vilket bara blir begränsande.

Bygglov

Ska du bygga nytt eller bygga om en befintlig lokal? Skicka in anmälan till Stockholm Stad innan byggnationen påbörjas. Påbörjas byggandet före kan det bli tvunget att rivas om kommunen ser att det påbörjats utan bygglov.

Kan jag jobba hemifrån?

Många som startar företag gör det i början hemifrån. Det är även möjligt att börja tillverka smörgåstårta i det egna köket och sälja till sina kunder runt om i Stockholm. Men man ska då komma ihåg att exakt samma regler och krav gäller på hemmet som på om verksamheten varit i en restaurang. Det kan därmed vara svårt att nå upp till dessa krav med ett vanligt konsumentkök. Om du däremot bara gör det på hobbynivå är det en annan sak. Du kan tillverka en smörgåstårta i hemmet och sälja den till en vän utan problem. Det är när tillverkningen sker regelbundet och det därmed kan klassas som företag som kraven blir hårda.