Att gå en webbutbildning innebär i korthet att ett fast pris betalas och att man får tillgång till en video online under en begränsad tid. Fördelarna är bland annat att utbildningen kan genomföras när som helst, var som helst och hur många gånger som helst. En del företag erbjuder enstaka utbildningar via deras hemsidor men det finns även utbildningsföretag som samlar ihop en mängd utbildningar från flera olika företag och presenterar allt på en och samma webbplats. Det är hos dessa som webbutbildning på abonnemang kan tecknas.

När flera kurser önskas under ett år
Abonnemanget kan liknas med Netflix, Spotify eller liknande tjänster. Istället för att bara köpa en enda digital film så tecknas abonnemang som ger tillgång till tusentals filmer på Netflix. Istället för att betala en lite lägre kostnad för en enda utbildning så betalas en lite högre pris och man får tillgång till mängder av utbildningar under ett år.

Exempel – Diploma Utbildning

Ett exempel som illustrerar hur webbutbildningar på abonnemang kan fungera är Diploma Utbildningar. De har samlat videokurser från en rad olika företag och presenterar dessa på en stor webbportal med enkla funktioner för användaren. Dessa filmer är kategoriserade så att användaren lätt kan hitta olika utbildningar utifrån intresse. Ett exempel är ABC Akutsjukvård med fokus på äldreomsorgen. Att se filmen under en begränsad tid kostar 1200 kr. Väljs istället abonnemanget ”Premium” betalas 3895 kr och tillgång ges till hela deras utbud i 12 månader. Prismässigt ligger de individuella kurserna på något olika nivå men generellt räcker det alltså med att tre utbildningar genomförs under året för att priset ska bli billigare med abonnemang. Det är därmed tydligt att just detta företag valt att premiera de som väljer ”Premium” så pass mycket att detta ska väljas i första hand.

Fördelarna med utbildningar på distans
Som visas i exemplet ovan är en fördel priset. Under ett år kan frivilligt många webbutbildningar väljas vilket blir betydligt billigare än att köpa varje för sig. Detta ska även ställas mot att gå på kurser där man träffas fysiskt. Det är inte ovanligt att dessa kostar ett par tusen per kurs. Med digitala utbildningar hålls därmed priset nere och inte minst om flera personer delar och tar del av samma kurs.