Syftet med en informationsfilm är att kortfattat och tydligt förmedla information till den som tar del av filmen. Därmed är de generellt korta och har ett koncist budskap.

Varför välja informationsfilm istället för textinstruktioner?

Alla kommunikationsvägar har sina fördelar. Det går därmed inte generellt att säga att informationsfilm alltid är bättre än information i text. Men statistik visar att människor generellt har lättare att ta till sig information när flera sinnen används. I detta fall skapas en film där både video och ljud förmedlar samma budskap. Det är extremt få reklambudskap som enbart framförs i text – de allra flesta kompletteras med ljud eller bild.

Hur sprider jag bäst min film i social media?

Informationsfilmer02

En informationsfilm kan ”bäddas in” på hemsidan via html-kod men det är betydligt vanligare att den laddas upp på videotjänster så som Youtube eller Vimeo. Youtube har fördelen med att dessa filmer syns bäst i Googles sökresultat och har flest användare samt enkelt kan kopieras och användas av andra. Vimeo är en mer privat tjänst som gör att du behåller kontrollen över din informationsfilmer tydligare. Därmed är risken även mindre att någon ska använda filmen i felaktigt syfte. Oavsett är det bra att ha Gilla, Dela och andra knappar vid videon för att den enklare ska kunna delas i social media.

Hur ser arbetet ut för att skapa en animerad informationsfilm?

När en informationsfilm skapas är första steget att ta fram vad som ska prioriteras i budskapet. Det kan ofta finnas önskemål om att flera olika faktorer ska lyftas upp men det gäller att bestämma sig för vad huvudbudskapet ska vara primärt. Efter detta skapas ett manus varpå animering påbörjas.

När passar informationsfilm?

  • Som företagspresentation
  • Presentation av produkt eller tjänst
  • Inledningsfilm på föreläsning
  • Förklarande och instruerande

Vad menas med Capture-Screen film?

Capture-screen är en informationsfilm som grundar sig på vad som händer på en datorskärm. Speciella inspelningsprogram används som filmar vad som sker på skärmen medan användaren genomför en specifik åtgärd. I vissa fall kan detta kompletteras med animeringar eller grafik som ännu tydligare påvisar vad som händer och varför. En auktionssida kan exempelvis ha en film som visar hur produkter läggs upp för försäljning och en pantbank en film som visar hur produkter pantsätts via deras digitala tjänst.