En dysa är ett slags munstycke. Det är ett mekaniskt don som är tillverkat särskilt för att kontrollera flödet av någon typ av vätska. Dysor appliceras där man vill kontrollera flödet från en kammare ut till något annat. Man kan kalla en dysa ett strömningsmunstycke.

Det finns olika typer av dysor, konvergenta, divergenta och konvergent-divergenta dysor. De olika typerna handlar om huruvida flödet ska smala av eller breddas. En dysa fungerar med hjälp av energin i trycket. Hastigheten i vätskan ökas och när vätskan passerar ett utloppshål så går den sönder i droppar. Dysor för industriella applikationer kan delas in i olika kategorier. Flatstråledysor sprider vätska plant, precis som namnet antyder. Fullkonsdysor sprider dropparna i en kon. En Hålkonsdysa sprider också dropparna i en kon men lämnar ett hål i mitten. En Spiraldysa hamnar inom kategorin fullkonsdysa eftersom den sprider dropparna i en serie av hålkonsbilder. Lyftdysor behövs i många olika typer av industriella applikationer. En luftdysa kan användas för att rengöra, torka, flytta eller kyla inom en industriell process. Detta är ett ypperligt alternativ till tryckluft, som ofta används på liknande sätt, men som är betydligt mycket mer kostsamt. Dysors exakta egenskaper går att få så att en ingenjör kan veta exakt vilket typ av dysor som ska användas var.

Prestanda avseende industridysor

Dysornas egenskaper delas in i fem kategorier. Först och främst är det flödets tryck, ett så kallat matningstryck. Som nummer två handlar det och själva vinkeln som vätskan sprids med, så kallad spridningsvinkel. För det tredje så är det verkningsgrad, det betyder att förhållandet mellan dysans användande av energi och energi i sprayen som flödar ut beskrivs. För det fjärde så mäter man jämnheten i sprayen som hamnar på målet för sprayen och för det femte så mäts storleken av dropparna i spraybilden. Med hjälp av dessa parametrar så bör en ingenjör kunna avgöra vilken typ av dysor som passar för just dina industriella applikationer. För att få veta mer om de dysor som du behöver till dina industriella applikationer så bör du kontakta en tillverkare av dysor som kan ge dig alla detaljerna för just din applikation.