Även om allt fler företag gör vad de kan för att skydda sin personal är det vissa problem som är svåra att komma åt. Det handlar ofta om personal som befinner sig själva i lokaler nattetid, eller som hanterar kontanter eller annat högt värderat. Ett butiksrån går ofta snabbt och det är sällan man hinner reagera innan det är i full gång. Här kan överfallslarm göra stor skillnad. Framförallt om detta överfallslarm också har en direkt koppling till övrigt larm i butiken. Bevakningskameror kan med stor exakthet berätta för larmoperatören hur många som finns i lokalen, vad för vapen som används och hur situationen ser ut. Detta är information som är viktig för blåljuspersonalen när de skall genomföra en insats.

Det finns några olika sorters överfallslarm som har sina olika fördelar. Vissa är högljudda larm som påkallar uppmärksamhet och skrämmer de som tagit sig in olovligt i fastigheten. En annan sort är tysta larm som inte på något vis ger förövare någon information om att det tillkallats förstärkning av polis och väktare. Dessa tysta varianter används ofta i sammanhang där kontanter förvaras. En av fördelarna handlar om att man inte vill förvärra en situation. På så vis kan dessa vara att föredra. Även om larmet inte väsnas, kan det sätta igång kameralänk till operatören som ser vad som händer. Det är inte alltid man kan identifiera vilka personer som rånar. Dock kan man få en bra bild av gruppen, i de fall åtskilliga personer utför brottet.

Trygg arbetsdag

Det är viktigt att man som personal kan känna sig trygg när man går till jobbet. Ingenting skall kunna äventyra hälsa och välbefinnande när man utför sitt arbete. Även om man gör vad man kan för att minimera riskerna kan det ändå inträffa saker man inte väntat sig. Ett bra överfallslarm ger personalen trygghet i att hjälp alltid finns i närheten. Oavsett om det är långt till polisstation, kan väktare ingripa och stoppa de som är i färd med att fly platsen. Naturligtvis kan situationer se olika ut vilket innebär att man får hantera varje tillfälle på ett unikt sätt. Samtidigt finns det en hel del faktorer som återkommer kontinuerligt vid våldsbrott. Den erfarenheten i kombination med att man dyker upp utan förvarning, kan göra stor effekt.