Oftast förknippas juristbyråer med något av de tråkigare skeendena i livet. När det är dags för en skilsmässa, vårdnadstvist eller ett dödsbo. Men även inom andra områden kan det vara nödvändigt att anlita en jurist. Om ditt företag hamnar i trångmål eller tvist om pengar behöver ni en bolagsjurist. För grannar som är oense om något kan en fastighetsjurist vara ett bra sätt att lösa tvisten. Om avtal gällande ett utfört jobb eller ett stort köp inte respekteras och parterna inte kan komma överens är en jurist ofta sista utvägen. För att hitta den juristen eller juristbyrån som passar just dig bäst är det bra med en del förarbete. Alla lovar givetvis på sina hemsidor att göra sitt bästa för dig men för att få den personliga touchen är det bra med ett telefonmöte för att presentera ditt case. De flesta juristfirmor erbjuder tjänsten för ett första kostnadsfritt samtal där ditt ärende presenteras och de kan bilda sig en omfattning om ditt ärende.

Innan du ringer bör du ha en klar bild om varför du ringer och hur du ska presentera ditt ärende. Var noga förberedd och ha kvitton och annan dokumentation tillgänglig. Var även ärlig med saker som talar mot dig, presentera inte enbart som omständigheter som är till din fördel. Det kan ge juristen som du pratar med en felaktig bild av situationen och vilket i sin tur kan ge dig falska förhoppningar om att hur fallet ska lösas.

Förbered dig inför mötet hos en juristbyrå

Utöver de vanligaste skälen som nämnts ovan finns det mängder av saker som en jurisbyrå kan hjälpa dig med som du kanske inte tänkt på. Allmän rådgivning, digital förvaring av dokument, fullmakter, gåvobrev, hyresavtal, köpekontrakt, skuldebrev, samboavtal och servitutsavtal är teman som man kanske inte tänker på i första hand när det kommer till att anlita en juristbyrå.

När du valt den juristbyrå du vill arbeta med så tänk på att göra ett så gott första intryck som möjligt. Punkterna vi nämnde vi ovan går även att applicera vid det första fysiska mötet. Att komma i tid är bra och viktigt för din egen del. Juristerna tar betalt per arbetad timme och du vill inte behöva betala för dyrbar tid medan du sitter fast i köer eller i kollektivtrafiken. Kom propert klädd och ha med dig all dokumentation som ni enats om innan.