Lär dig mer om konstruktionsritningar

Några av de vanligare frågorna kring konstruktionsritningar är följande:

Vad visar konstruktionsritningar?

K-ritningar (som de även kallas) är ritningar som detaljerat visar en kommande byggnation utifrån utseende, konstruktion, hållbarhet och struktur. I dessa ritningar framkommer det vilket material som ska användas ända ner till minsta skruvens dimension. Det är därmed kompletta ritningar som både kan användas inför bygglov och som underlag till de byggföretag som ger offert på arbetet.

Varför sägs det att ritningarna ”spar pengar”?

Även om det kostar en del att ta fram konstruktionsritningar så kan arbetet även skapa stora kostnadsbesparingar. Det man i detta fall syftar på är att ritningarna är beräknade på funktion och krav på hållbarhet utifrån regler, lagar och standard inom branschen. På detta sätt skapas inte en överdimension på materialet vilket annars kan skapa en onödigt hög materialkostnad.

Finns det regler som visar vad en konstruktionsritning ska bestå av?

Det är Boverkets Konstruktionsregler som styr vad ska finnas i dessa ritningar. Detta hittas i Plan- och Bygglagen. Det är därmed mycket viktigt att rätt kompetens för konstruktionsritningar. Det bör vara konsulter med god erfarenhet och utbildning – inte vilket byggföretag som helst.

Vad är skillnaden mellan konstruktionsberäkning och ritning?

Beräkningar är vad som ligger bakom ritningen. Beräkningen visar på krav på hållbarhet och hur konstruktionen ska genomföras. Därefter omsätts denna kunskap i en ritning som visar hur det ska ske. Exempel på saker som påverkar hållbarheten är:

  • Snö och vindpåverkan
  • Förväntad lägsta och högsta temperatur
  • Vilken mänsklig påverkan som kan ske på byggnationen
  • Annan väntad påverkan

Behövs det ritningar för enbart tillbyggnaden eller hela byggnaden?

Vid mycket små projekt behövs inte konstruktionsritningar alls. Det gäller exempelvis för en altan eller enklare utbyggnad. Nästa steg är att det behövs ritningar som påvisar hur tillbyggnaden ska se ut och ”förankras” i befintlig byggnad. Tredje steget är att ritningar behövs över hela befintliga fastigheten. Detta främst om stora skillnader kommer att ske på konstruktion och utseende.

Hur fort kan de levereras?

Hur fort som dessa ritningar kan levereras beror främst på dess komplexitet. Men även på hur mycket jobb som konsultbolaget som anlitas har för tillfället. Man bör kunna räkna med 1 – 4 veckor. Skulle det anges längre leveranstid kan det vara värt att höra med ett annat bolag. Men jämför inte bara tiden – utan även priset.