Gemensam eller ensam vårdnad vid separation?

Att separera när man har gemensamma barn är oftast inget enkelt beslut. I vissa fall är det dock oundvikligt och kan man som föräldrar samsas om ett arrangemang som passar för båda parter inklusive barnen är det såklart det allra bästa. Det är långt ifrån alla...