Vad kostar det att spara i fonder?

Vad kostar det att spara i fonder?

Alla fonder tar ut en avgift. Vissa fonder har ganska låga fondavgifter, medan andra fonder har betydligt högre sådana. Du bör vara medveten om en fonds avgifter innan du köper andelar, eftersom fondavgiften kan ha en stor inverkan på avkastningen på din investering. Det finns tre olika typer av avgifter du bör känna till: köpavgift, säljavgift och fondavgift.

Köpavgift är avgifter som debiteras när du köper andelar i en fond, och en säljavgift kan du debiteras när du säljer andelar i en fond. Dessa avgifter används generellt sett för att täcka de provisionsavgifter som uppstår när andelar i en fond handlas. Vissa fonder har ingen köp- eller säljavgift, vilket naturligtvis är positivt för dig som investerare.

Fondavgiften är en avgift som debiteras för att täcka kostnaden för fondförvaltaren och dennes expertis och nedlagda tid. Fondavgiften ska även täcka kostnader för marknadsföring och andra omkostnader som förvaltningsbolaget har för fonden.

Var hittar jag information om en fonds avgifter?

Vilka avgifter en fond debiterar framgår dels av det fondtorg där du kan köpa andelar av fonden, men även i produktblad och annan information om den aktuella fonden. Fonder handlas endast vid slutet av dagen eftersom de handlas utifrån sin NAV-kurs. För att få fram NAV-kursen i slutet av dagen gör fondbolaget en inventering av fondens tillgångar, kontrollerar hur mycket dessa är värda och delar denna siffra med antalet fondandelar. Då detta är en ganska komplicerad process görs det endast en gång om dagen, efter att marknaden har stängt.

Advisor Fondförvaltning – ett svenskt fondbolag

Advisor och fondförvaltning går hand i hand. Det svenska fondbolaget startades 1997 och har ända sedan starten haft sitt fokus på kapitalförvaltning. Advisor fann fondförvaltning intressant och ombildade därför bolaget 2012 till ett fondbolag. Idag utgörs Advisors kärnverksamhet av pensionsförvaltning och förvaltning av fonder. Advisor Fondförvaltning är ett aktiebolag som i dagsläget förvaltar tre egna fonder, varav en är valpar inom PPM-systemet. Advisor har cirka 50 000 kunder och förvaltar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor. Du kan köpa andelar i Advisor Fondförvaltnings tre olika fonder via fondtorgen Nordnet och Fondmarknaden.

Ger villalarm falsk trygghet?

Ger villalarm falsk trygghet?

Antalet inbrott har ökat totalt i Sverige från 15 000 per år till 22 000. I takt med att antalet inbrott ökar blir också intresset för att köpa inbrottslarm större. Alla vill ju se till att ens villa och familj är säker. Men frågan är om larmen verkligen skrämmer bort några inbrottstjuvar. I en här texten besvarar vi frågan om villalarm ger en falsk trygghet.

Ökning av villalarm

De senaste åren har inbrott i villaområden ökat kraftig. Medier har rapporterat om det och även företag som tillverkar och säljer villalarm har märkt en ökning på förfrågan. Populärast är uppkopplade larm, det vill säga larm där väktare åker ut och undersöker bostaden när ett larm har gått. Och det är inte bara vanliga, traditionella larm som säljs. Oftast ingår mer än bara inbrottslarm i de paket som säljs. Numera köper många till brandlarm, kameraövervakning och trygghetslarm, allt i ett paket, för att försäkra sig om säkerheten för sin villa och familj. Fördelen många ser ät att man med kameraövervakning kan larma polis eller brandkår snabbare. Larmcentralen ser om det är någon inne i huset, eller om det bara är en humla som flög förbi detektorn. Syns rökutvecklingen kan man larma brandkåren direkt. Ett sådant fullserviceskydd kostar flera tusen kronor i installationskostnad, plus några hundra i månaden i abonnemangsavgift.

Åsikterna går isär om villalarm hjälper

Frågan är då om pengarna är värt det. Svaret beror på vem man frågar. Det finns statistik som visar att olarmade villor löper tre gånger så stor risk som larmade att drabbas av inbrott. Andra undersökningar visar det motsatta. När ett försäkringsbolag jämförde inbrottsstatistiken över de bostäder de har försäkrat märkte de ingen skillnad på olarmade och larmade bostäder. Många forskare menar dock att man hitintills inte har sett någon hållbar studie som visar larmets effekt på brott, det vill säga om de fungerar eller inte. Dessutom menar poliser att inbrott sker även i larmade bostäder. En del inbrottstjuvar undviker larm, en del tar sig in utan att larmet löses ut eller saboterar larmet, medan andra inte bryr sig alls. De vet att de hinner göra inbrott ändå.

Någon säker garanti mot inbrott är alltså inte villalarm, även om det kan avskräcka några tjuvar och ge en extra trygghet till dem som bor i villan.

Att ha vaksamma grannar och att få huset att se bebott ut är fortfarande gångbara metoder att undvika oönskade påhälsningar. Allting som gör det svårt för tjuvarna att ta sig in och därifrån är bra.