Kategoriarkiv: Svensk ehandel

Produktivitet i näringslivet

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektiv produktionen är inom olika branscher i näringslivet eller hela näringslivet i sig. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen. På längre sikt är det dock andra faktorer inom näringsliv som styr utvecklingen. I den här texten berättar vi mer om produktivitet i näringslivet. Är det tvärtom näringsnyheter som intresserar dig är detta en utmärkt webbplats.

Vad är produktivitet?

Produktivitet är förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurserna man har. En ökad produktivitet inom ekonomin betyder därmed att landet producerar mer med samma mängd resurser. Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och om det är tvärtom så är produktiviteten liten. Produktiviteten är otroligt viktigt för näringslivet eftersom det är ett viktigt mått på värdet på arbetet som läggs ner.

Produktivitetens påverkningar på näringslivet

Stigande produktivitet är en förutsättning för att lönerna ska kunna öka. Tillsammans med utvecklingen av producentpriserna anger produktiviteten hur stort löneutrymmet blir, det vill säga hur mycket kostnaderna för arbetskraften kan stiga. Sedan 1980-talet är den långsiktiga utvecklingen att produktiviteten ökat, det vill säga att vi skapar allt större värden per arbetad timme. Det här är ett gott tecken för svenskt näringsliv. Det är dock ingen spikrak linje vi talar om, för på kort sikt påverkas produktiviteten av konjunktursvängningar. När konjunkturen försvagas brukar produktionen att minska snabbare än antalet arbetade timmar. Detta skapar en överkapacitet som avspeglas i en lägre produktivitetstillväxt. Under konjunkturuppgångar händer det omvända: Produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar vilket resulterar i en hög produktivitetstillväxt. På grund av finanskrisen som skakade hela världens näringsliv så är dessa korta avbrott i konjunkturutvecklingen idag vanliga.

Att produktivitetsutvecklingen varit så svag under en så pass lång period är dock oroväckande och sätter begränsningar för löneutvecklingen. För att öka produktiviteten igen på lång sikt borde man satsa på ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar arbetet. Arbetskraftens kompetens borde ökas genom utbildning och erfarenhet. Till sist borde arbetsintensiva och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet, och ersätts istället av mer högproduktiv verksamhet. På så sätt kan svenskt näringsliv bli starkare igen och produktiviteten öka i landet. Om vi har en hög produktivitet kommer det få positiva effekter på hela ekonomin.

Från resande jonglör till toppentreprenör

Från jonglering och en jorden runt-resa till en utbildning inom industriekonomi och grundadet av två av Sveriges största E-handelsbutker. Daniel Mühlbach har gjort ett oförglömligt avtryck i svensk entreprenörshistoria, och tack vare honom har det blivit lättare än någonsin att handla skor och linser på nätet. Han koncept med enkelheten i fokus har gjort hans verksamheter svårslagna, och det tillsammans med hans envishet och näsa för bra affärer har medfört att han idag hör hemma bland Sveriges toppentreprenörer. Han är en pionjär inom svensk E-handel och en förebild för många.

Det viktigaste för Daniel Mühlbach och Footway är att kunderna ska känna sig så väl bemötta att de vill komma tillbaka. Därför har man lagt mycket fokus på kostnadsfria returmöjligheter. Om kunden inte är nöjd så ska det vara superenkelt att skicka tillbaka varan. Det skapar förtroende, och på det sättet får ett företag stabilitet nog för att kunna växa i den takt som Footway visat upp. Kundernas förtroende är allt, och för att få det måste utbudet och erbjudandet präglas av enkelhet och omfattning i enlighet med kundernas önskemål.

Redan när Daniel Mühlbach försörjde sig som jonglör och reste runt jorden förstod han vikten av envishet och att livets lärande aldrig tar slut. För att hänga med måste man ständigt vara öppen för nya idéer och framför allt aldrig någonsin ge upp. Det går inte att vinna om man ger upp – en mycket grundläggande regel i framgången.

Under sina sexton år som företagare har Daniel Mühlbach byggt upp en ovärderlig kunskapsbank som har gett honom verktygen att etablera två av Sveriges överlägset största butiker på nätet. Han har alltid en tydlig struktur och vägen till målet är alltid lika tydlig. Ingenting får lämnas åt slumpen om man vill ge kunderna det där lilla extra, och det är just vad Daniel Mühlbach har gjort!